کربلایی اکبر رستمی-گلچین سینه زنی شورسال ۹۳-سایت ذاکرین ۱۳۳ کرمانشاه

arm - ar

 شور-نگیر از صدای من ، من برای تو تو برای من-کربلایی اکبر رستمی

شور-بگو به من ای باوفا کی می بریم کرببلا-کربلایی اکبر رستمی

شور-این که به هر سو یخن از عش نوشته است-کربلایی اکبر رستمی

شور-آسون به دست نیاوردم این دیونگی رو آقا-کربلایی اکبر رستمی

نظرات شما باعث دلگرمی ماست.

 

حاج حمیدپور طهماسب-گلچین سینه زنی شور-مجموعه اول-ذاکرین ۱۳۳ کرمانشاه

حاج حمید پورطهماسب 3

گلچین سینه زنی شور-(مجموعه اول)

شور-روز اول که دیدمت گفتم-حاج حمید پورطهماسب

شور-سه پنج روزه که بوی گل نیومد-حاج حمید پورطهماسب

شور-هر شب به نمازم من غرق نیازم-حاج حمید پورطهماسب

شور-ابلفضل من که فقط مال توأم-حاج حمید پورطهماسب

شور-بیقرارم هروله با شور و شین و دوست دارم-حاج حمیدپورطهماسب