صفحه 1
استاندارد

شعرم امشب بوی معجر می دهد-سروده حاج مهدی محمدی

حاج مهدی محمدی 8

شعرم امشب بوی معجر می دهد

بوی ظهر و نیزه و سر می دهد

بوی اشک سرخ بر موی سپید

بوی حنجر بوی خنجر می دهد

تا  به  اوج  روضه  روز  دهم

دارد آهسته مرا پر می دهد

می رسد از کربلا صوتی حزین

یک نفر این روضه را سر می دهد

دیشبت را در کجا سر کرده ای

زخمهایت بوی مادر می دهد

اسبها بس رفت و آمد کرده اند

پیکرت شکل دو پیکر می دهد

دخترت در خواب می گفت عمه جان

از چه بابا بوسه کمتر می دهد

اول راه است تازه بعد تو

اتفاقات بدی سر می دهد

دستهائی که سرت را می برد

آخر این سررا به دختر می دهد

مهدی محمدی

استاندارد

حاج حمیدپور طهماسب-گلچین سینه زنی شور-مجموعه اول-ذاکرین ۱۳۳ کرمانشاه

حاج حمید پورطهماسب 3

گلچین سینه زنی شور-(مجموعه اول)

شور-روز اول که دیدمت گفتم-حاج حمید پورطهماسب

شور-سه پنج روزه که بوی گل نیومد-حاج حمید پورطهماسب

شور-هر شب به نمازم من غرق نیازم-حاج حمید پورطهماسب

شور-ابلفضل من که فقط مال توأم-حاج حمید پورطهماسب

شور-بیقرارم هروله با شور و شین و دوست دارم-حاج حمیدپورطهماسب