حاج حسین گمار(واحد)

 

آرم حاج حسین گمار

 

ای همایون حوری باغ بهشت