صفحه 1
استاندارد

ایستگاه صلواتی های فاطمیه۹۵


ایستگاه صلواتی هیات انصارالعباس کرمانشاه-میدان سپاهدسته عزاداری روزشهادت حضرت زهرا(س)هیات الشهداکرمانشاهایستگاه صلواتی حسینیه علمدار حافظیهدسته عزاداری هیات محبین الزهرا(س)کرمانشاهایستگاه صلواتی هیات ام البکاء-میدان مرکزیایستگاه صلواتی هیات انصارالعباس کرمانشاه


ایستگاه۱-سه راه مسکن


ایستگاه۲-میدان سپاه


ایستگاه۳-میدان آزادیایستگاه صلواتی هیات جنت الحسین(ع)-آخرمسکن