صوتی-شهادت امام جواد(علیه السلام)

شرار زهر قاتل سر زند از جسم (واحد)-سید مجید بنی فاطمه
در وجود تو جود را دیدم(روضه)-حاج حسین سیب سرخی
چشامو تو غم تو به دست (واحد)-حاج محمود کریمی
دوباره باز این دل من زغصه ها (سنگین)-حاج حسین سیب سرخی