مهدی مختاری(شهادت امام کاظم(ع)کرمانشاه۹۴)حسینیه شهدا

 

download (1)

فایل تصویری موبایل 

روضه ۱

روضه۲

هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع شرعاً حرام است.

 1. محرم ۹۳
  فایل های صوتی

  ماهمه پای مکتب علی مریدم

  http://s6.picofile.com/file/8197933534/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%85%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85.mp3.html

  مستون هروله مردونه سینه بزن

  http://s6.picofile.com/file/8197933868/_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%87_%DA%A9%D9%86.mp3.html

  سالار زینب یاحسین

  http://s6.picofile.com/file/8197934126/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8.mp3.html

  اسمم سینه زن حسین جسممم وقف تن حسین

  http://s3.picofile.com/file/8197934418/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%B2%D9%86_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.mp3.html

  نوکر کوی تو تا ابد پادشاه
  http://s6.picofile.com/file/8197934900/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1_%DA%A9%D9%88%DB%8C_%D8%AA%D9%88.mp3.html

  عکس های محرم

  http://s6.picofile.com/file/8197935050/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B7_%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B4%DB%B5%DB%B7.jpg

  http://s6.picofile.com/file/8197935384/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B1%DB%B7_%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B3%DB%B0%DB%B0.jpg

  http://s6.picofile.com/file/8197935618/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B7_%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B0%DB%B8.jpg

  http://s3.picofile.com/file/8197935726/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B6%DB%B2%DB%B6_%DB%B2%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B0%DB%B1.jpg

 2. مراسم یاد بود شهید صادق یاری هیئت عاشقان حرم ثارلله(ع)

  روضه حضرت زهرا

  http://s6.picofile.com/d/4a64c5a2-f533-42fb-986c-f72c70cbd626/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7.mp3

  کاری که دست نوکر شور

  http://s6.picofile.com/file/8197936642/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1%D9%87.mp3.html

  نوای ملکوتی ذکر جبروتی

  http://s3.picofile.com/file/8197936868/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%AA%DB%8C.mp3.html

  ارباب من ارباب من سنگین

  http://s6.picofile.com/file/8197936968/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%86.mp3.html

  ذکر لب من حیدره سنگین چکشی

  http://s3.picofile.com/file/8197937326/%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86_%DA%86%DA%A9%D8%B4%DB%8C_%D8%B0%DA%A9%D8%B1_%D9%84%D8%A8_%D9%85%D9%86_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%B4_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%8C.mp3.html

  عکس

  http://s6.picofile.com/file/8197937576/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B7_%DB%B2%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B0%DB%B8.jpg

دیدگاهتان را بنویسید

یک + 4 =