صوتی(میلاد امام رضا علیه السلام)

داره می ریزه گل که از آسمون-جواد مقدم
شب جشن و عیده-جوادمقدم
تپش تپش تپش قلب من فدای رضا-حسین سیب سرخی
سفر خوبه خوبه مجنون باشیم-مجید بنی فاطمه
چه خوبه که تو اومدی-محمود کریمی
تو آیینه کبریایی علی بن موسی-محمودکریمی