حاج یزدان ناصری و کربلایی یزدان دستمزد-دهه اول رمضان ۹۳ تا شب چهارم-سایت ذاکرین ۱۳۳ کرمانشاه

Untitled-3

مزارشهدای کرمانشاه

جلسه کامل مناجات و روضه شب دوم رمضان۹۳-حاج یردان ناصری-کربلایی یزدان دستمزد

=======================================

جلسه کامل مناجات و روضه شب سوم رمضان ۹۳-حاج یزدان ناصری-کربلایی یزدان دستمزد

=======================================

جلسه کامل مناجات و روضه شب چهارم رمضان ۹۳-حاج یزدان ناصری-کربلایی یزدان دستمزد

نظرات شما باعث دلگرمی ماست.

 

 

 

 

کربلایی یزدان دستمزد

کربلایی یزدان دستمزد 1