کربلایی وحید کرمی شب عاشورا ۱۳۹۳

وحید کرمی

 

    سینه زنی واحد و زمزمه کربلایی وحید کرمی