کربلایی صادق اکبری شور

آرم صادق اکبری

ارباب دلها ، بال و پر ما ، هوامو داشته باش آقا ، مثل قدیما