کربلایی اکبر رستمی-گلچین سینه زنی واحد و زمینه-سال۹۲-سایت ذاکرین ۱۳۳ کرمانشاه

کربلایی اکبر رستمی 1

واحد-عربی-یامن حرمک الشریف-کربلایی اکبر رستمی

زمینه-من و شکسته بالی بده به قلبم حالی-کربلایی اکبر رستمی

واحد-زهرا یا زهرا-کربلایی اکبر رستمی

واحد-به عشق پهلوون پهلوونا-کربلایی اکبر رستمی

زمینه-کاش برسیم مث حر به تو به مقام قرب تو-کربلایی اکبر رستمی

هرگونه کپی برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع شرعاً حرام است.

کربلایی اکبر رستمی-گلچین سینه زنی شورسال ۹۳-سایت ذاکرین ۱۳۳ کرمانشاه

arm - ar

 شور-نگیر از صدای من ، من برای تو تو برای من-کربلایی اکبر رستمی

شور-بگو به من ای باوفا کی می بریم کرببلا-کربلایی اکبر رستمی

شور-این که به هر سو یخن از عش نوشته است-کربلایی اکبر رستمی

شور-آسون به دست نیاوردم این دیونگی رو آقا-کربلایی اکبر رستمی

نظرات شما باعث دلگرمی ماست.

 

کربلایی اکبر رستمی -سینه زنی شور-ذاکرین کرمانشاه

کربلایی اکبر رستمی 1

لینک دانلود:نگیر از صدای من ، من برای تو ، تو برای من